Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 13.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "Ved enkelte arbeidskontorer er det opp til flere måneders ventetid på å få utbetalt arbeidsledighetstrygd, noe som medfører at sosialkontorene må forskuttere trygdeytelsen. Dette skaper unødvendig ekstraarbeid samt at kommunene ikke får rentedekning for de forskutterte beløp.

Hva vil statsråden gjøre for å rette på denne situasjonen?"


Les hele debatten