Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til næringsministeren

Datert: 12.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av næringsminister Ole Knapp

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Omtrent hver femte industriansatt i Norge er sysselsatt i nærings- middelindustrien. I Uruguay-runden i GATT-forhandligene foreslås sterk reduksjon av importvernet.

Hvilke negative konsekvenser vil det nye GATT-regelverket få for produksjon og sysselsetting i denne industrien?"


Les hele debatten