Spørretimespørsmål fra Paal A. Bjørnestad (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.12.1991
Fremsatt av: Steinar Maribo (FrP)
Besvart: 18.12.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Paal A. Bjørnestad (FrP)

Spørsmål

Paal A. Bjørnestad (FrP): "Det er reist spørsmål ved omfanget av den garantien Bergen kommune har gitt til Høyteknologisenteret i Bergen (HIB). Det var Stortinget som i Innst. S. nr. 35 for 1987-88 forutsatte at kommunen gav den gitte garanti.

Mener statsråden at Bergen kommune uansett må sikre at leieinntektene til Høyteknologisenteret er tilstrekkelig til å dekke kostnadene, slik at senteret i realiteten ikke kan gå konkurs?" (tatt opp av Steinar Maribo)


Les hele debatten