Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 12.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Styret ved Statens gartner- og blomsterdekoratørskole, Vea, har be- sluttet å legge ned produksjonsgartnerlinja fra skoleåret 1992/93 på grunn av vanskelig økonomi. Siden over halvparten av landets bær- og frukt- produksjon skjer på Østlandet er det viktig at det utdannes gartnere i dette distriktet.

Hva kan kirke-, utdannings- og forskningsministeren gjøre for at det fortsatt skal utdannes produksjonsgartnere på Vea?"


Les hele debatten