Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til handelsministeren

Datert: 04.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Ifølge Vårt Land 4. desember 1991 har Utenriksdepartementet, etter snart to års arbeid, ikke fått ferdig en rapport om sosiale sider ved EF-tilpasningen. Statssekretær Nålsund uttaler til avisen at rapporten nå er til vurdering hos Norges ambassade i Brussel.

Hva er årsaken til at dette arbeidet har tatt så lang tid, og når vil rapporten bli lagt fram?"


Les hele debatten