Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til handelsministeren

Datert: 12.12.1991
Besvart: 18.12.1991 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Vil Regjeringen redegjøre for situasjonen i GATT-forhandlingene i Stortinget og arbeide for at en GATT-avtale sees i sammenheng med Brasil- konferansen om globale miljø- og utviklingsspørsmål, før Regjeringen skriver under på en endelig avtaletekst?"


Les hele debatten