Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til utenriksministeren

Datert: 19.12.1991
Besvart: 08.01.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Gjennom media er det blitt kjent at et russisk firma planlegger å ødelegge giftig avfall ved atomsprenging på Novaja Semlja.

Hva kan norske myndigheter gjøre for å hindre at dette skjer?"


Les hele debatten