Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunalministeren

Datert: 05.12.1991
Besvart: 08.01.1992 av kommunalminister Kjell Borgen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Kommunenes Sentralforbund meiner at det i 1992 vil vere underdekking i kompensasjon til kommunane for busetting av flyktningar på om lag 150 mill. kroner. Det er stor fare for at kommunanes moglegheit til å motta flyktningar vil bli sterkt redusert.

Vil statsråden foreta endringar i reglar og/eller budsjettpostar slik ein samrøystes komite oppmoda om i Budsjett-innst. S. nr. 5 for 1991-92, for å unngå ein slik situasjon?"


Les hele debatten