Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 27.12.1991
Besvart: 08.01.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Politimesteren i Moss har avslått søknad fra Radio Øst om å få selge radiobingo-blokker i Fredrikstad. Radioen har siden starten i 1986 hatt tillatelse til salg av bingobonger i dette området. Blir vedtaket stående, tapes en stor del av inntektene, og radioen må trolig innstille virksomheten.

Vil statsråden bidra til å finne en løsning?"


Les hele debatten