Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til næringsministeren

Datert: 02.01.1992
Besvart: 08.01.1992 av næringsminister Ole Knapp

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Dansk Icopal har planer om å flytte deler av Norfolierbedriften på Notodden til Lillestrøm med resultat at det hardt pressede Notoddensamfunnet ytterligere vil miste 25 arbeidsplasser.

Mener næringsministeren at den påtenkte flytting kan foretas innen de gitte konsesjonsvilkår, og hvis ikke, hva kan kan næringsministeren gjøre for å stanse utflyttingsplanene?"


Les hele debatten