Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til handelsministeren

Datert: 03.01.1992
Besvart: 08.01.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "I utkastet til GATT-avtale er det foreslått opprettet en ny inter- nasjonal handelsorganisasjon, Multilateral Trade Organization, MTO, som skal kunne fatte beslutninger med flertallsvedtak.

I hvilke saker kan det være aktuelt med flertallsvedtak, og hvordan vurderer Regjeringen et eventuelt norsk medlemskap i MTO i forhold til Grunnlovens paragraf 93?"


Les hele debatten