Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til handelsministeren

Datert: 03.01.1992
Besvart: 08.01.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Uruguay-rundens avtaleløsning av 20. desember 1991 inneholder en automatisk godkjenning av en ny multilateral handelsorganisasjon (MTO), som vil få vidtgående mandat overfor tilsluttende land.

Vil MTO få så stor betydning for Norge at den krever Stortingets samtykke?"


Les hele debatten