Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til statsministeren

Datert: 07.01.1992
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 15.01.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Uttalelser fra den finske handelsministeren, som er gjengitt i media, har skapt betydelig usikkerhet omkring Russlands vilje til å fortsette miljø- samarbeidet med Finland og Norge på Kola.

Hvordan vurderer statsministeren situasjonen, og hva vil Regjeringen foreta seg for å sikre at rensingen av nikkelverkene blir gjennomført?"


Les hele debatten