Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 03.01.1992
Besvart: 15.01.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Til tross for høy arbeidsledighet i Finnmark må fiskebedriften Brødrene Alvestad A/S i Hasvik kommune hente inn ufaglært arbeidskraft fra Danmark, Finland, Sverige og blant flyktninger for å kunne opprettholde virksomheten.

Hva kan statsråden bidra med for å få finnmarkinger i arbeid?"


Les hele debatten