Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Ullern videregående skole har sortert elevene i grunnkursklassene på handel- og kontorfaglinjen etter prestasjoner og motivasjon. Dette har vært sterkt kritisert, blant annet fra Norsk Undervisningsforbund og Norsk Gymnasiastsamband.

Hvordan vurderer statsråden slik sortering av elever i forhold til enhetsskolens prinsipper og gjeldende lover og regler?"


Les hele debatten