Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 14.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "Regnskaps- og revisjonskontorer er i en svært vanskelig arbeids- situasjon i årets første måneder. Blant annet Fredrikstad ligningskontor har nå sendt melding om at Skattedirektoratet har anbefalt å stille strenge krav for utsettelser utover 1 måned for næringsdrivende. Dette er i praksis umulig å overholde for denne bransjen.

Hva kan finansministeren foreta seg for å få en forsvarlig årsoppgjørs- behandling?"


Les hele debatten