Spørretimespørsmål fra Steinar Maribo (FrP) til finansministeren

Datert: 14.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Steinar Maribo (FrP)

Spørsmål

Steinar Maribo (FrP): "I brev av 17. januar 1990 ba Finansdepartementet om at Skatte- direktoratet vurderte den forskjellsbehandling i skatte- og avgiftsmessige spørsmål som budbilbransjen mener seg utsatt for. Direktoratet ble bedt om å prioritere saken.

Mener finansministeren at over 2 år er en rimelig behandlingstid for prioriterte saker, og når forventer departementet å få ryddet opp i forvirringen i budbilbransjen?"


Les hele debatten