Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til handelsministeren

Datert: 16.01.1992
Besvart: 22.01.1992 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Store miljøskader kan inntreffe ved havari for skip som transporterer farlig last og/eller har et større kvantum bunkersolje om bord.

Vil statsråden vurdere innføring av regler med befrakteransvar for slike eventuelle miljøforstyrrelser?"


Les hele debatten