Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 17.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Entreprenører i Nord-Norge har registrert mange uheldige utslag i bruken av arbeidsmarkedsmidler og spesielt den såkalte "Arbeid for trygd"-ordningen. Entreprenørbedrifter tvinges til å si opp faglærte ansatte og deres oppgaver blir i stedet utført i kommunal regi av ufaglærte på tiltak. Som en følge av ordningen er kommunene nå blitt landsdelens største entreprenører.

Hva kan statsråden bidra med for å begrense uheldig bruk av arbeids- markedsmidler?"


Les hele debatten