Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Datert: 23.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Omfordeling av kvoter fra kystfiskere til trål fører til at kyst- fiskerne gradvis mister rettigheter i ei næring som de har hatt hevd på i flere århundre.

Har statsråden foretatt juridiske vurderinger med hensyn til hold- barheten av at kystfiskerne mister rettigheter som følge av omfordelingen?"


Les hele debatten