Spørretimespørsmål fra Hans J. Røsjorde (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 22.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hans J. Røsjorde (FrP)

Spørsmål

Hans J. Røsjorde (FrP): "Luftfartsverkets endring av avgiftsregulativet 1. november 1991 har blant annet medført at endringer i passasjeravgiften for små private selskap som driver linjetaxiflyging har ført til en økning på ca. 70%.

Vil statsråden ta et initiativ til å endre regulativet til et mer akseptabelt nivå?"


Les hele debatten