Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til bistandsministeren

Datert: 10.01.1992
Besvart: 29.01.1992 av bistandsminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Organisasjonen Worldview International Foundation (WIF) nyter en sær- stilling blant organisasjoner som får bevilgninger over det norske bistands- budsjettet. Gjennom flere år har WIF v/generalsekretær Arne Fjørtoft levert mangelfulle søknader, til dels helt uten budsjetter, og likevel fått de beløp man har bedt om. I 1991 har WIF fått tilleggsstøtte på bekostning av mindre organisasjoner som mister lovede bevilgninger.

Hva kan statsråden bidra med for å rette på forholdene?"


Les hele debatten