Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 23.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Arbeids- og administrasjonsdepartementet satser nå på å hjelpe arbeidsledig ungdom i storbyene gjennom prosjektet "Ung i storby 92".

Hva er årsaken til at storbyen Stavanger holdes utenfor dette prosjektet?"


Les hele debatten