Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til justisministeren

Datert: 31.01.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Vårt Land av 31. januar 1992 skriver at den svært nyresyke bulgareren Bou Boev skal utvises til tross for at medisinske spesialister mener at dette vil innebære livsfare for vedkommende.

Burde ikke slike klare råd fra medisinsk ekspertise være avgjørende for vurderingen av lovens "sterke menneskelige hensyn"?" (Trukket)


Les hele debatten