Spørretimespørsmål fra Magnar Sætre (A) til fiskeriministeren

Datert: 24.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Magnar Sætre (A)

Spørsmål

Magnar Sætre (A): "Under behandlingen av Fiskeridepartementets budsjett 21. november 1991 tok jeg opp spørsmålet om opprettelse av en trafikksentral for sjøtrafikk i Rogaland. Den senere tids hendelser har til fulle vist at når det gjelder trafikk langs kysten, må en bruke "føre var"-prinsippet. Opprettelsen av en trafikksentral i dette utsatte området er et slikt forebyggende tiltak.

Hva kan fiskeriministeren gjøre for å få fortgang i behandlingen av denne saken?"


Les hele debatten