Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til samferdselsministeren

Datert: 24.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Innføringa av landpostbodordninga, ofte etter nedlegging av posthus, skulle innebera at mellom anna eldre og uføre skulle kunne få posten heime når dei ikkje er i stand til å hente denne sjølv. Mellom anna i Sauherad i Telemark er det no døme på at denne tenesteytinga vert tatt vekk.

Kva kan statsråden gjera med dette?"


Les hele debatten