Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 28.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Dagens ordning med refusjon fra folketrygden til alle privat- praktiserende leger/spesialister har ført til at vi får store geografiske forskjeller i ressursbruken. De etablerer seg der det er størst marked, samtidig som distriktene har en rekke ubesatte stillinger. Systemet oppfordrer til massebehandling.

Hva vil sosialministeren gjøre for å stoppe denne utviklingen?"


Les hele debatten