Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Arbeidsledigheten når stadig nye høyder, samtidig som det er stor mangel på fagfolk innenfor helsevesenet.

Vil statsråden foreta seg noe for å øke kapasiteten ved utdannings- institusjonene for å øke tilgangen på kvalifisert helsepersonale?"


Les hele debatten