Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til fiskeriministeren

Datert: 30.01.1992
Besvart: 05.02.1992 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Skipskatastrofa på Vestlandet og oljeutslepp i Skagerrak har på nytt vist at forebyggande katastrofevern langs kysten vår må bli betre. Oslo- fjorden og innseglinga til Grenland er landets mest trafikkerte sjøområde og samstundes eit av våre viktigaste rekreasjonsområde.

Kva kan gjerast for å styrke overvaking og beredskap i dei ytre delane av dette fjordområdet?"


Les hele debatten