Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): ""Ansvarlighetsloven" av 5. februar 1932 inneholder straffebestemmelser for statsråder og stortingsrepresentanter med inntil 5 års fengsel for forsettlig lovbrudd og 2 års fengsel for uaktsomme lovbrudd.

Mener statsministeren mulige brudd på "ansvarlighetsloven" skal behandles alvorlig, eller mener hun som justisministeren at slike lovbrudd lett kan avfeies?"


Les hele debatten