Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til utenriksministeren

Datert: 29.01.1992
Besvart: 12.02.1992 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Informasjonen om de miljø- og helsemessige konsekvensene av Tsjernobyl- katastrofen og sikkerheten ved atomkraftverkene i Øst-Europa og tidligere Sovjetunionen, er sprikende.

Hva blir gjort fra norsk side for å skaffe oss et klarest mulig bilde av konsekvensene av Tsjernobylulykken og dagens sikkerhetssituasjon ved kjernekraftverkene?"


Les hele debatten