Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til landbruksministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Med oppkjøp av melkekvoter kobles ikke det landbruksfaglige miljø inn. Avtaler inngås kun mellom melkeprodusenter og Norske Melkeprodusenters Landsforbund. I mange tilfeller kan være brukt betydelig offentlige midler i oppbygging av driftsenheten.

Ser ikke landbruksministeren dette betenkelig, ut fra et samfunns- økonomisk synspunkt?"


Les hele debatten