Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til næringsministeren

Datert: 29.01.1992
Besvart: 12.02.1992 av næringsminister Ole Knapp

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Ifølge Apropos 10. januar 1992 bruker næringslivet hvert år opptil 14 milliarder kroner på å fylle ut skjemaer. Det tilsvarer to prosent av bruttonasjonalproduktet, like mye som overføringene til landbruket. I tillegg til hva skjemaveldet koster næringslivet, bruker forvaltningen mellom 0,7 og 1,4 milliard kroner på innsamling og bearbeiding.

Ser statsråden et behov for forbedringer og vil statsråden iverksette tiltak for å redusere statlig byråkrati?"


Les hele debatten