Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til næringsministeren

Datert: 06.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av næringsminister Ole Knapp

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ifølge Aftenposten den 6. februar 1992 fikk nesten annenhver småbedrift avslag på sine lånesøknader i Småbedriftsfondet. Dessuten ble om lag halvdelen av lånerammen ikke benyttet. Karmøy Fiskemat A/S får ikke lånetilsagn til tross for at bedriften tilfredsstiller alle kriterier for finansiering.

Hva vil næringsministeren gjøre for at Småbedriftsfondet i denne og andre saker oppfyller politiske retningslinjer?"


Les hele debatten