Spørretimespørsmål fra Oddmund H. Hammerstad (H) til samferdselsministeren

Datert: 04.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Oddmund H. Hammerstad (H)

Spørsmål

Oddmund H. Hammerstad (H): "Den svenske transportgiganten Bilspedisjons ledelse erklærer nå åpent at den har til hensikt å få kontroll med Linjegods. Linjegods ble i sin tid etablert for å utvikle effektive veitransporter i et samspill med NSB og bestående veitransportører som del av en nasjonal strategi, og det er nedlagt store verdier fra statens side i selskapet gjennom årene.

Hvordan ser samferdselsministeren på det som nå skjer?"


Les hele debatten