Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 29.01.1992
Besvart: 12.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Grønland helse- og sosialsenter i Oslo har, med begrunnelse i overgang til EDB, innført en ordning med utdeling av matlapper i stedet for kontanter til akutt hjelpetrengende.

Har Oslo kommune innen gjeldende lovverk anledning til å gjøre dette?"


Les hele debatten