Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 05.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Ved handsaming av revidert budsjett 1991 vart det løyvt pengar til forsking på krybbedød. Det har teke eit år å fordele desse pengane. Det er og løyvt pengar på budsjettet for 1992, og klårt understreka av sosialkomiteen at nettopp krybbedødsforskinga bør prioriterast.

Korleis er 91-pengane fordelte, og kva slags oppfylgjing gjer ein for krybbedødsforskinga for 1992?"


Les hele debatten