Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.02.1992
Besvart: 12.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "Kirke- og undervisningskomiteen behandlet i 1991 St.meld. nr. 54 for 1989-90 og St.meld. nr. 35 for 1990-91 om Opplæring av barn, unge og voksne med særskilte behov. Denne meldingen ble omfattet med stor interesse i de miljøene som ble berørt.

Hvor langt har prosessen med overføringer av statlige spesialskoler kommet, og hvordan går det med utvikling av kompetansesenter og oppbygging av PP-tjenesten?"


Les hele debatten