Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Datert: 03.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Styret i Arcus AS besluttet i styremøte 9. april 1997 å legge ned tapperivirksomheten i Trondheim innen utgangen av 1998, og sentralisere all tapperivirksomhet i Oslo. Det er stor usikkerhet om dette er økonomisk og praktisk lønnsomt, og om det vil være mulig å skaffe nye arbeidsplasser til de ansatte i selskapet.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre at anlegget og arbeidsplassene blir videreført?


Les hele debatten