Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til finansministeren

Datert: 06.02.1992
Spørsmålet er trukket tilbake

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Hvor lenge vil finansministeren vente med å følge opp Stortingets vedtak om å frafalle CO2-avgiften for fraktefartøyene, og hvorfor innfører man ikke straks de samme regler for fraktefartøy som fiskeflåten har med fradrag også for mineraloljeavgiften?" (Trukket)


Les hele debatten