Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Datert: 21.03.1997
Besvart: 16.04.1997 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I innstillingen til bustadverksemda påla Stortinget Regjeringen å sørge for forhandlinger med de ansatte om kompensasjon for husleiejusteringer. Disse forhandlingene er ikke kommet i gang, selv etter purring. Til tross for dette hevder de ansatte, ifølge Nordlands Framtid, at Skattedirektoratet har satt i gang en ny skattekarusell med meget store og negative utslag.

Hvordan forklarer statsråden dette, og hva vil han foreta seg for å få Skattedirektoratet til å rette seg etter vedtak i Stortinget?


Les hele debatten