Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til miljøvernministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "I Sunnmørsposten opplyser miljøvernministeren at han vurderer å omgjøre prioriteringen Stortinget la til grunn i årets budsjett for fjerning av forurensingsvraket "Tirranna" til fordel for "Arisan".

Kan miljøvernministeren bekrefte at han vil følge den oppsatte prioriteringslisten med "Tirranna" og "Blucher" som de mest miljøfarlige vrakene, og når vil arbeidet med "Tirranna" bli igangsatt?"


Les hele debatten