Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Reguleringsplan for industriområdet Rekefjord er vedtatt av Sokndal kommunestyre. Nodest Vei A/S ønsker å utvide sin virksomhet og derved sikre eksisterende arbeidsplasser, samt legge forholdene til rette for nye arbeidsplasser på det regulerte området.

Når vil det foreligge avklaring på denne saken, slik at arbeidsplasser kan sikres og nye skapes?"


Les hele debatten