Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til forsvarsministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Det hevdes at private firmaer benytter Forsvarets fly/trailere til frakt av varer til Forsvaret, eksempelvis på strekningen Gardermoen-Lakselv, slik at det oppstår sterk konkurransevridning i disfavør av det lokale næringsliv i nord.

Er dette riktig, og vil forsvarsministeren i tilfelle la det fortsette?"


Les hele debatten