Spørretimespørsmål fra Anders C. Sjaastad (H) til samferdselsministeren

Datert: 13.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anders C. Sjaastad (H)

Spørsmål

Anders C. Sjaastad (H): "Mens det med hjemmel i veitrafikkloven kan foretas promillekontroll av bilførere uten at det foreligger mistanke, gir ikke jernbaneloven adgang til slik kontroll av førere av trikk, T-bane og jernbane. I løpet av det siste 10-året har det til sammen skjedd forholdsvis mange ulykker på de ulike banene.

Er samferdselsministeren enig i at det nå, for å øke trafikksikkerheten på baner og jernbane, innføres også i jernbaneloven adgang til å foreta promillekontroll uten mistanke?"


Les hele debatten