Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 11.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Hva gjør departementet for å styrke den sosialpedagogiske innsats og kompetanseoppbygging i forbindelse med omorganiseringen av de statlige spesialskoler til kompetansesentre?"


Les hele debatten