Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 14.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Under handsaminga av St.meld. nr. 45 for 1990-91 om Skipsfart og sikkerhet til sjøs, ba Stortinget departementet straks å vurdera ei form for lærlingeordning for ungdomar som vil til sjøs.

Når vil denne ordninga verta sett ut i livet?"


Les hele debatten