Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til barne- og familieministeren

Datert: 07.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av barne- og familieminister Grete Berget

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Elvemo skole i Troms skal nedlegges som statlig skole. Den fungerer som barnevernsinstitusjon med skoletilbud. Det er behov for å opprettholde spesialpedagogisk spisskompetanse på dette feltet i regionen Sør-Troms/ Nordre-Nordland.

Hvilken avviklingsplan har Regjeringen for Elvemo, og vil statsråden tilse at skolen kan videreføre deler av aktiviteten som en del av en tiltakskjede for barn og ungdom?"


Les hele debatten