Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til sosialministeren

Datert: 12.02.1992
Besvart: 19.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "Ifølge opplysninger i en rapport fra Folkehelsa blir norske barn skadd i ulykker nesten dobbelt så hyppig som svenske barn. Dødeligheten på grunn av ulykker er 37 prosent høyere blant norske barn, og tilsvarer 19 dødsfall årlig.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å redusere ulykkesfaren for norske barn?"


Les hele debatten