Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 08.04.1997
Besvart: 16.04.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): UNIKOM ved Universitetet i Tromsø har utarbeidet et prosjekt de kaller "den nye skolevegen - på veg mot framtidas skole". Prosjektet har som målsetting å kunne opprettholde mindre skoler i distriktene, blant annet ved en mer aktiv bruk av informasjonsteknologi. Prosjektet er tenkt prøvd ut ved noen mindre skoler i Troms.

Hvordan stiller statsråden seg til prosjektet, og vil departementet bidra økonomisk for at prosjektet kan realiseres?


Les hele debatten